WAT IS SCOUTS?

MISSIE 

"Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal.
Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld."

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we luidop van een betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. 

Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Scouting is een droom over de wereld, verwezenlijkt voor en door jongeren. De thema's oriënteren je op de wereld. De basispijlers zijn de principes van de manier waarop we scouting vorm geven.

Meer over onze missie.


BASISPIJLERS

Als Scouts en Gidsen proberen wij zelfwerkzaamheid, engagement, medebeheer, dienst en ploegwerk te realiseren. Niet in iedere activiteit vind je al die basispijlers terug. Dat hoeft ook niet, want tijdens het jaar heb je kansen genoeg om alles afwisselend of gecombineerd aan bod te laten komen.

Spelletjes, reacties, emoties, ditjes en datjes, het doen en laten van je leden maken je groep uniek. Je houding, je initiatieven, je handelingen als (groeps)leiding brengen de basispijlers in praktijk.

Meer over onze basispijlers.

DE WERKING VAN ONZE SCOUTSGROEP

DE VERGADERING

De vergadering is hoe scouts en gidsen hun activiteiten noemen. Meestal gaat deze door op zondag van 14u tot 17u. Voor de juiste uren kijk je best in het Schurend Scoutje.

TAKKEN

“Takken” is de naam die we bij de scouts gebruiken voor de verschillende leeftijdsgroepen.
In welke tak hoor ik thuis?

GROEPSRAAD

De groepsraad is de vergadering van alle leiding van één groep. De groepsraad bespreekt en beslist over de werking van de groep. Wij organiseren 1 groepsraad per maand.

GROEPSLEIDING

Groepsleiding, Seppe Corvers en Lies Beerten zijn de eind-verantwoordelijken van de groep. Ze nemen de groep op sleeptouw en motiveren leiding. Ze vertegenwoordigen de groep op de districtsraad en communiceren met ouders. Groepsleiding wordt verkozen door de groepsraad.

OUDERCOMITÉ

Naast de leidingsploeg is er nog een ondersteunend team van ouders, die de groep helpt met het onderhoud van de lokalen. Meer info over het OC.

Minder is meer - jaarthema


Dromenland in zicht

Dit jaar varen we mee op een fantastisch inlevingsschip, op zoek naar ons eigen dromenland. Zorgeloos op verkenning naar het magische gouden randje van scouting.
Scouts en gidsen. Speelse durvers en dappere dromers. Samen brengen we onze fantasie tot leven en worden grootse dromen plots onvergetelijke verhalen. Voor iedereen anders, maar nooit ver weg. Zo roepen we samen of alleen: dromenland in zicht!
Geen droom is te gek, te groot, te vergezocht.
Bedenk wat je als leidingsploeg, tak, groep, scout of gids wil bereiken. Alles kan. Kleur eens buiten de lijntjes en laat tradities geen obstakels zijn voor nieuwe ideeën. Zo kan je beginnen dromen als individu, maar ook als groep. Luister naar elkaar want elke droom telt.
Laat dromen niet gewoon dromen blijven.
Werk ernaartoe! Test ideeën uit! Wat is de meest zotte en fantasierijke manier om jullie droom te laten uitkomen? Probeer het eens! De scouts is een ideale oefenruimte om te experimenteren.
Fantasie? Meer is meer.
... het brengt je van wolkenkastelen naar wolvenlegers. Het is de choco op onze kampboterham die alles dat tikkeltje onvergetelijker maakt. Op zoek naar de magie. Met alledaags materiaal en een beetje inventiviteit gaan de poorten naar elke fantasiewereld open. Zo wordt elke klassieker een unieke ervaring, zelfs voor de doorwinterde scout of gids.
Ongeremd knoeien en groeien.
Lerend en fantaserend onze talenten ontdekken. Maar ook grandioos verliezen en nieuwe vriendschappen verkennen. Zo wordt spel meer dan spelen alleen. Stap uit je comfortzone en tuimel de fantasiewereld in. Daar wachten onverwacht wonderlijke avonturen. Al spelend verliezen kinderen en jongeren zichzelf in een zorgeloze droomwereld.
Verhalen brengen onze eigen ideeën tot leven.
Ze rollen de rode loper uit naar een onbegrensde droom- of fantasiewereld. We vergroten de inleving nog meer als we samen met de leden nieuwe verhalen bedenken. En verder dan dat! We vertellen niet enkel verhalen, we creëren ze!
Scouts en gidsen, blikken vooruit: er is Dromenland in zicht!

HET UNIFORM: KENTEKENS
(moet nog  geüpdatet worden)

  1. Jaarkenteken, krijg je van ons.
  2. Het groepslintje, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  3. Het wapenschild van Scouts Beringen, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  4. Takkenteken (Kapoenen: muts, Welpen/Kabouters: windvlieger, Jong-Verkenners/Jong-Gidsen: rugzak, Gidsen/Verkenners: fiets), te verkrijgen in bij de groepsleiding.
  5. Het Europa-België lintje, te verkrijgen bij de groepsleiding.
  6. Het beloftekenteken, te verkrijgen in de scoutsshop of bij de belofte.
  7. Het internationaal scoutsteken (Paars met wit voor de jongens, blauw met oranje voor de meisjes), te verkrijgen bij de groepsleiding.
  8. De Vlaamse leeuw, te verkrijgen bij de groepsleiding. 
  9. Limburgs kenteken, te verkrijgen bij de groepsleiding.

VbScoutsHemd

OUDERCOMITÉ (OC)

Het oudercomité zoekt vrijwilligers!!! Het OC is een vzw die de scouts- en gidsengroep ondersteunt door te zorgen voor herstellingen en onderhoud van de lokalen. Zo is er, met subsidies van de gemeente een nieuwe keuken geplaatst, vloeren zijn vernieuwd,… Het OC is een adviesorgaan waar onze scouts- en gidsengroep op kan rekenen. Verder steken we de handen uit de mouwen tijdens de jaarlijkse spathettidag, de jaarlijkse BBQ, MYSTERY PARTY en de bezoekdag van het kamp. Naast enkele werkvergaderingen doen we met het OC ook enkele ontspanningsgerichte activiteiten zoals etentjes, wandelingen (o.a. wintertocht), … waarbij het scoutsgevoel helemaal naar boven komt! Het oudercomité is opzoek naar vers bloed. Ouders die hun steentje willen bijdragen kunnen contact opnemen met onze voorzitster

Silvia De Giorgi (silvia.degiorgi@hotmail.com). 

FotoOC